قیمت کابین دوش | قیمت دور دوشی

قیمت کابین دوش | قیمت دور دوشی

از جمله عواملی که بر قیمت کابین دوش مؤثر هستند، به موارد زیر اشاره کرد:

1 ـ مدل کابین دوش: کابین دوش ها در مدل ها، طرح ها، رنگ های و جنس های مختلفی تولید می شوند که هر کدام قیمت مخصوص به خود را دارند.

2 ـ ابعاد کابین: هر چه ابعاد کابین دوش بزرگتر باشد، مواد مصرفی آن بیشتر و قیمت آن نیز بیشتر می شود.

3 ـ حمل و نصب کابین دوش

و ...

قیمت دور دوشیقیمت کابین دوش